News / Press releases

Náhradný termín Koncertu Pavla Bršlíka a jeho hostí
Publikované dňa: 17.09.2019
Vážení návštevníci SND,
 
dovoľujeme si Vás informovať, že pre ochorenie tenoristu Pavla Bršlíka sa Koncert Pavla Bršlíka a jeho hostí 21. septembra v novej budove SND ruší. Koncert sa uskutoční v náhradnom termíne 16. októbra 2019 s pôvodne plánovaným programom a hosťami.
 
Zakúpené vstupenky platia aj na náhradný termín predstavenia. V prípade, že navštívite náhradný termín predstavenia, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným termínom predstavenia.
 
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný termín nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
Zmena predstavenia Čarovná flauta 03.10.2019
Publikované dňa: 17.09.2019
Vážení návštevníci,
 
dovoľujeme si vás informovať, že z technických príčin rušíme dňa 03.10.2019 predstavenie Čarovná flauta v sále Opery a Baletu SND. Ako náhradné predstavenie si môžete pozrieť 03.10.2019 o 19:00 hod. PREDANÚ NEVESTU v sále Opery a Baletu SND.
 
Zakúpené vstupenky platia aj na náhradné predstavenie.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením. Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
Zmena predstavenia: O čarovnej flaute a iných kúzlach 04.10.2019
Publikované dňa: 17.09.2019
Vážení návštevníci,
 
dovoľujeme si vás informovať, že z technických príčin rušíme dňa 04.10.2019 o 11:00 hod. predstavenie O čarovnej flaute a iných kúzlach v sále Opery a Baletu SND. Ako náhradné predstavenie si môžete pozrieť detskú operu NEPREDAJME NEVESTU 04.10.2019 o 11:00 hod. v sále Opery a Baletu SND.


Zakúpené vstupenky platia aj na náhradné predstavenie.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením. Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
Stanovisko vedenia Slovenského národného divadla k odvolaniu Michala Vajdičku
Publikované dňa: 16.09.2019
Pravidlá súťaže "Divadlo o 100 rokov"
Publikované dňa: 16.09.2019
1. Organizátor Súťaže:
 
Organizátorom Súťaže s názvom „Divadlo o 100 rokov" (ďalej len „Súťaž") je
 
Slovenské národné divadlo
Sídlo: Pribinova 17, 819 01 Bratislava
IČO: 00164763
(ďalej len „organizátor súťaže“).
 
2. Organizátor je zároveň poskytovateľom časti výhry (voľné vstupenky pre víťaznú triedu a darčekové predmety) do súťaže.
 
3. Organizátor je zároveň prevádzkovateľ súťaže.
(ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“).
 
4. Partneri súťaže sú spoločnosti :
 
1. IDC Hodling a.s.
2. kníhkupectvo Panta Rhei
3. Vydavateľstvo Orbis In
 
Partneri súťaže poskytujú do Súťaže výhry uvedené v bode 5 týchto Pravidiel
 
Organizátor vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá" alebo „Podmienky“):
 
2. Trvanie Súťaže:

Pages