Divadelníci vo víre novembra ’89

Divadelný ústav pripravil pri príležitosti 30. výročia demokratickej zmeny v našej spoločnosti putovnú výstavu s názvom Nežná ’89... revolúcia, ktorá sa začala v divadle.

Boli to aj herci, divadelníci a divadelníčky, ktorí sa stali priamymi aktérmi najväčšej politicko-spoločenskej udalosti v bývalej Československej socialistickej republike – ukončenia komunistickej diktatúry. Ľudia ich poznali nielen zo scén, ale aj z filmov či z televíznych obrazoviek, mali ich radi, dôverovali im. Vyhlásenia robotníkov, lekárov či učiteľov sa často odvolávali práve na odkaz študentov a divadelníkov. Herci, herečky, režiséri či dramaturgovia prijali výzvu štrajkujúcich študentov a zapojili sa do politického diania, stali sa jednou z významných skupín, ktoré ovplyvnili revolučné zmeny. Ich javisková skúsenosť im pomáhala na demonštráciách či diskusiách zrozumiteľne tlmočiť heslá a idey vtedajšieho obdobia, ich všeobecná popularita dodávala ich slovám váhu. V prvých momentoch revolučných dní nahrádzali mlčiace médiá, prenášali informácie dokonca aj špeciálnym vlakom, vedeli rázne, jasne, s emóciou formulovať požiadavky demonštrantov.

Výstava Nežná ’89... revolúcia, ktorá sa začala v divadle (ktorá bude inštalovaná okrem Štátneho divadla v Košiciach aj v Slovenskom národnom divadle a Divadle Jána Palárika v Trnave) reflektuje prelomové dni a týždne, ktoré priniesli jeden z kľúčových medzníkov slovenských dejín. Zahŕňa dobové materiály, fotografie z archívov, z divadiel a mapuje nielen atmosféru na námestiach, ale aj najvýznamnejšie inscenácie tej doby, ktoré už tesne pred revolúciou mnohé z toho, čo prišlo, predznamenávali.

Marek Godovič, divadelný kritik, scenárista a dramaturg