Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1200680 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting 24 24 O/2020-424 14.5.2020
1200682 AIR LIQUIDE SLOVAKIA ,s.r.o. Piešťanská 8188/3, 91701 Trnava, SK 35788283 Prenájom héliovej fľaše 16.08 16.08 O/2020-73 14.5.2020
1200684 AGEM Computers,spol. s r.o. Panónska 42, 85104 Bratislava, SK 35692715 Kľúče USB 24.78 24.78 P-23042020 14.5.2020
1200683 Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie č. 2, 81000 Bratislava, SK 00164721 Notový materiál 30 30 O/2020-423 14.5.2020
420022 BIGBANG studio s.r.o. Obrancov mieru 50, 90201 Pezinok, SK 48302759 Výtv.stvarn.scény KUBO 2000 2000 Z-110/Č/2000 12.5.2020
1200668 SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava, SK 47258314 Služby IP Telefónie 4042.51 4042.51 MK-109/07/M 12.5.2020
1200671 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl./mobil/ 1280.7 1280.7 MK-158/2019/M 12.5.2020
1200669 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK 00178454 Lic.popl.hud.diel 33.6 33.6 VP/20/02578/001 12.5.2020
1200672 Marek Špeťko-IMEX Bulharská 1256/24, 94901 Nitra, SK 41648242 Teplomer bezdotykovy 21.6 21.6 O/2020-375 12.5.2020
1200673 Marek Špeťko-IMEX Bulharská 1256/24, 94901 Nitra, SK 41648242 Chloramin, mydlo 277.2 277.2 O/2020-406 12.5.2020
1200674 Marek Špeťko-IMEX Bulharská 1256/24, 94901 Nitra, SK 41648242 Dezinfekčné prostr.,teplomer,respirator 1599.6 1599.6 O/2020-334 12.5.2020
1200667 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 106.4 106.4 D-801125 12.5.2020
320063 DILIA Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ 65401875 Lic.popl.za scénografie 100 rokov SND 60 60 Z-301/CM/2020 12.5.2020
1200670 HUDOBNÝ FOND Medená 29, 82107 Bratislava, SK 00225690 Náj.hud.mat. 92.4 92.4 O/2020-385 12.5.2020
1200663 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 Z-384/TPÚ/2011+D8 7.5.2020
1200664 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.4/20 park.HB 31.44 31.44 Z-MK9903712948 7.5.2020
1200661 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 122.76 122.76 Z-661/EaTPÚ/2018 7.5.2020
1200662 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov,4/20 50.87 50.87 Z-1254/TPÚ/2013 7.5.2020
1200660 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 148.3 148.3 HZ-164848 7.5.2020
5200019 ZONER s.r.o. Jaskový rad 5, 83101 Bratislava, SK 35770929 Predpl.lic.14.4.-14.5.2020,tuzem.fa. 4.99 4.99 O/2020-45 7.5.2020
1200651 Digital Storm s.r.o. 1.mája 1043/105, 92041 Leopoldov, SK 45475555 Opr.práčky 168 168 O/2020-373 5.5.2020
1200652 TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. Trnavská cesta 56, 82107 Bratislava, SK 36653004 Vyprac.inšpekčnej správy 7032 7032 O/2020-362 5.5.2020
1200656 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 84545 Bratislava, SK 47232480 Rešerš 16.8 16.8 05052020 5.5.2020
1200645 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 263 263 Z-1234/TPÚ/2019 5.5.2020
1200647 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.HB,NB.UDD 37116.77 37116.77 Z-318/EaTPÚ/2018 5.5.2020

Stránky