Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1140970 Súkromná základ.umelec.škola Macharova 1, 85101 Bratislava, SK 31753647 Účink.spev.zboru Canens 900,00 € 900,00 € Z-115/Č/2014 9.5.2014
1140964 Západosl.energetika Čulenova 6, 82107 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.UDD 261,28 € 261,28 € Z-1226/TPÚ/2013 9.5.2014
1140955 Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup -Diners karty 32 717,72 € 32 717,72 € Z-29092005 9.5.2014
1140949 WBI,s.r.o. Žižková 42, 81102 Bratislava, SK 35685018 Služby k softvéru 81,40 € 81,40 € Z-252/CM/2013 7.5.2014
1140950 Mgr.Zuzana Konečná Nitranska 1890/16, 95301 Zlaté Moravce, SK 47359048 Jazykové korektúry 721,10 € 721,10 € Z-732/TPÚ/2014;O/2014-710 7.5.2014
1140939 Drogéria u Kovára s.r.o. Kuklovská 2, 84104 Bratislava, SK 45641242 Kozmetika 175,61 € 175,61 € Z-173/TPÚ/14;O/2014-740 7.5.2014
1140951 BACK-SPACE o.z. Vl.Clementisa 42, 91701 Trnava, SK 42165873 Seminár, By Design 278,00 € 278,00 € O/2014-745/81 7.5.2014
1140940 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Telef.popl.4/14 35,76 € 35,76 € MK-9903712948 7.5.2014
1140952 JCDecaux Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 35695412 Prenájom rek.plôch 1 090,89 € 1 309,07 € O/2014-631 7.5.2014
1140941 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 1 370,52 € 1 370,52 € Z-156/TPÚ/14;O/2014-749 7.5.2014
1140953 KOLORIA s.r.o. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Fólia 9 565,92 € 9 565,92 € O/2014-755 7.5.2014
1140943 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody UDD 750,92 € 750,92 € Z-250/GR/2008 7.5.2014
1140954 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 2 067,00 € 2 067,00 € Z-5611852300 7.5.2014
1140944 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 140,45 € 140,45 € Z-250/GR/2008 7.5.2014
1140942 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82711 , SK 35966289 Požiar.asist.služby 7 592,52 € 7 592,52 € CF/080/13 7.5.2014
1140945 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov.4/14 58,61 € 58,61 € Z-1254/TPÚ/2013 7.5.2014
1140946 Anna Maríková Plavecké Podhradie 263, 90636 Plavecké Podhradie, SK 40641333 Stravné lístky obedové 466,00 € 559,20 € O/2014-751;D5-Z 2/2003 7.5.2014
1140947 Krin,s.r.o. Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK 46726667 Um.účink., Nabucco 2.5. 1 100,00 € 1 100,00 € Z-1061/O/2013 7.5.2014
1140948 MIOMED s.r.o. Špitálska 10, 81108 Bratislava, SK 44729081 Lekárske vyšetrenie 85,50 € 85,50 € Z-802/GR/2012 7.5.2014
1140929 W Press,a.s. Partizánska 2, 81103 Bratislava, SK 35907266 Inzerát 54,00 € 54,00 € Z-1228/CM/2013;O-336/02/8 6.5.2014
1140930 W Press,a.s. Partizánska 2, 81103 Bratislava, SK 35907266 Inzerát 472,50 € 567,00 € Z-1228/CM/2013;O/2014--69 6.5.2014
1140931 Mgr.Bc.Monika Bajlová Ovručská11, 83102 Bratislava, SK 40431487 Ročenky 2014/2015 2 819,40 € 2 819,40 € O/2014-743 6.5.2014
1140932 Dušan Keller F-RISK Hronská 26, 82107 Bratislava, SK 36978981 Odb.prehl.a mont.plyn.zariad. 144,00 € 144,00 € O/2014-441 6.5.2014
1140933 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK 33765766 Drog.tovar 1 536,10 € 1 536,10 € Z-174/TPÚ/2014;O/2014-732 6.5.2014
1140934 PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier Wolkrova 5, 85101 Bratislava, SK 33768897 Papierové hyg.výrobky 103,03 € 103,03 € O/2014-733 6.5.2014

Stránky