Artaudia / Autopsy

Tomáš ProcházkaPeter Tilajčík

Artaudia / Autopsy

činohra

Akú úlohu zohráva v dnešnom svete umelecké dielo? Dokážeme absorbovať duchovnú, schillerovskú úlohu divadla? Alebo je divadlo ako svätostánok či chrám už len minulosťou?

nová budova SND, priestory a javiská SND
15. 6. 2018

Netradičný priestor nedokončenej závodnej kuchyne hostí novú líniu dobrodružnej dramaturgie Činohry SND. Kuchyňa poskytuje zázemie pre experimentálnu dramaturgiu a tvorcom na pomedzí všedného a novátorského divadla.

Antonin Artaud patrí k najvýznamnejším a zároveň najbizarnejším postavám francúzskej divadelnej avantgardy. Napriek tomu, že ho do istej miery možno považovať za otca moderného divadla a krstného otca performatívneho umenia, jeho myšlienky nikdy neprekročili prah papiera.

Divadlo a jeho dvojník, korešpondencia, krátke prozaické texty či básne však zanechávajú jasnú myšlienku Artaudovho divadla – divadla krutosti. Divadla, ktoré má diváka bez milosti roztrhať na márne kúsky, následne ho znovu poskladať a poslať von ako nového človeka. Titulná krutosť sa stala predmetom častej dezinterpretácie, či už vo forme extrémneho fyzického divadla, alebo prehnanej expresivity. Ale čo ak je krutosť, po ktorej Artaud prahol, v skutočnosti niečo krásne, duchovné a katarzné?

ARTAUDIA.AUTOPSY na základe Artaudovho diela skúma ústrednú myšlienku stvorenia nového človeka a jeho následného vstupu do nového života. V čom je človek, ktorého vidíme pred sebou, iný? Dokáže sa človek zmeniť v priebehu minúty? Hodiny? Dvoch hodín? A ak je to tak, ako vravia, nakoľko je potom relatívna aj naša osobnosť?

Konceptuálna performancia priamo nadväzuje na úspešný autorský projekt KAFKA.DREAMING. alebo o čom snívam, keď snívam o tom, že sa ako chrobák mením na Kafku?, v ktorom dvojica tvorcov a performerov skúmala na pozadí textov Franza Kafku (najmä List otcovi a Premena) svoj vzťah k vlastným otcom a myšlienku „otcovstva“ ako takú.

Performancia ARTAUDIA.AUTOPSY. je postavená na princípe ,,kontinuálnej performancie“ – každá repríza začína tam, kde sa predchádzajúca skončila. Divák tohto predstavenia tak vidí každý krát nový a jedinečný tvar, ktorý sa konštantne vyvíja ale nikdy sa neukončuje- rovnako ako Artaudovo dielo ostáva nedokončené a neuchopené.

Dĺžka predstavenia: 1 hodina 30 minút bez prestávky

Inscenácia vznikla aj vďaka podpore o.z. 9múz.

Inscenácia nie je vhodná pre návštevnikov s respiračnými problémami a pre deti do 15 rokov, resp. 18 rokov.

Kuchyňa- tento nie tradičný - ale v mnohom inšpiratívny priestor má isté obmedzenia. Vstup do Kuchyne je konzultovaný s bezpečnostným technikom. Dostupnosť a pohyb v ňom je však limitovaný a preto nie je v našich možnostiach zabezpečiť bezproblémový prístup pre imobilných či pohybovo hendikepovaných divákov. Títo návštevníci by nemali teda ucelený umelecký zážitok z celého predstavenia, z tohto dôvodu pre nich nemôžeme odporučiť návštevu inscenácie Artaudia/ Autopsy.

Ďakujeme Vám za porozumenie.

Predstavenie už neuvádzame. Posledné predstavenie bolo 12. septembra 2018 v priestoroch a javiskách SND.

Inscenačný tím

Koncept a réžia Tomáš Procházka (ako hosť)
Dramaturgia Peter Tilajčík (ako hosť)
Hudba Nada El

Obsadenie

Peter Tilajčík (ako hosť) Tomáš Procházka (ako hosť)