Prvoaprílové GALA Opery SND

Prvoaprílové GALA Opery SND

opera

nová budova SND, Sála opery a baletu

Plán predstavení

Streda 1. 4. 2020
19:00 h 21:00 h
Avizované
ABO: K

Po minuloročnom úspechu tohto podujatia pozývame návštevníkov Opery SND na druhý ročník koncertu, v ktorom sa snúbi vokálna virtuozita s neodmysliteľnou dávkou humoru. Na Prvoaprílovom GALA sa predstavia sólisti a hostia Opery SND, spoluúčinkovať bude orchester a zbor Opery SND pod taktovkou Dušana Štefánka.