Ján Ladvenica – univerzálny profesionál vo výtvarnom svete

Divadelný ústav pripravil výstavu venovanú scénografovi, maliarovi ilustrátorovi a kostýmovému výtvarníkovi Jánovi Ladvenicovi. Bude sprístupnená 8. novembra 2017 vo vestibule historickej budovy SND.

V tomto roku uplynulo sedemdesiat rokov od smrti výtvarníka Jána Ladvenicu (1898 - 1947), ktorého dielo tvorí jeden zo základných pilierov vývinu a smerovania scénografie na Slovensku. Jeho umelecký odkaz si pripomenul Divadelný ústav samostatnou výstavou.

Autorom výstavy je Miroslav Daubrava a grafické riešenie navrhla Mária Čorejová.

Trvanie výstavy: do 31.12 2017

 

Dátum od: 
23.11.2017
Dátum do: 
31.12.2017