Jubilujúci Don Quijote

Stopäťdesiate výročie svetovej premiéry Dona Quijota, ako aj nedávne dvojsté výročie narodenia Mariusa Petipu, sú jedinečnou príležitosťou uviesť v SND balet Don Quijote, inscenáciu, ktorá je v repertoári takmer všetkých svetových baletných divadiel. Výnimočnosť inscenácie potvrdzuje aj v autentickom duchu Mariusa Petipu spracovaná choreografia Vasilija Medvedeva a Stanislava Feča.

Diváci, ktorí prišli 14. decembra 1869 na premiéru do Veľkého divadla v Moskve s očakávaním „vážneho dramatického baletu“, museli byť sklamaní. V tom čase bol balet najmä pastvou pre oči. Každého diváka však očarili španielske farby, emocionalita, iskrivé rytmy a radosť, prvky, ktoré sa naplno rozvinuli v choreografii Mariusa Petipu, v duchu hudby Ludwiga Minkusa štylizujúcej španielske prvky. Hudba plná radosti, španielskej atmosféry, nálady, výrazný rytmus a tempo – to všetko spolu so strhujúcou choreografiou sa dodnes podpisuje pod úspech baletu Don Quijote.

Dielo neskôr uviedli v Petrohrade, kde Ludwig Minkus pridal piate klasické dejstvo k štyrom dejstvám pretkaným charakteristickými tancami. Choreograf Alexander Gorsky uviedol Petipov balet v roku 1909 v Moskve a práve vďaka jeho inscenovaniu sa ním spracované dielo zachránilo až do súčasnosti.

Nebolo to po prvý raz, čo sa námetom baletu stal Cervantesov román a príbeh Dona Quijota, slávneho rytiera z La Mancha, a jeho verného služobníka Sancha Panzu. Predchodcami jeho spracovania boli známi choreografi Franz Hilverding (1740, Viedeň), Jean Georges Noverre (1768, Viedeň), Louis Milon (1801, Paríž), Charles Didelot (1808, Petrohrad), Auguste Bournonville (1837), Paul Taglioni (1839, Berlín) a ďalší.

V Balete SND uvádzame dielo pri príležitosti stého výročia Baletu SND v spolupráci s Petipovým fondom. Predstavia sa v ňom významní sólisti, zbor Baletu SND, žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, deti z Baletnej prípravky SND. Spoluúčinkuje orchester Opery SND pod taktovkou Dušana Štefánka.

Eva Gajdošová, dramatugička Baletu SND