Koncert zboru Opery SND

Prierez opernou zborovou tvorbou od jej počiatkov po súčasnosť

Tvoria neoddeliteľnú a neodmysliteľnú súčasť operných inscenácií – sú výbornými spevákmi, musia však napĺňať aj požiadavky režisérov a svojím hereckým umením dotvárať atmosféru inscenácie. Zbor opery našej prvej scény sa hlásil o slovo od jej samotného vzniku – teda od marca 1920. Historik Dr. František Bokes v štúdii Družstvo Slovenského národného divadla uvádza, že SND už v prvej sezóne malo 20 sólistov opery, 30 členov operného zboru, 49 členov orchestra. V súčasnosti má zbor 54 členov a v repertoári okolo 30 titulov. Zbor Opery SND je aj súčasťou koncertov pri rôznych významných príležitostiach, ktoré SND pripravuje počas celej sezóny.

V priebehu storočnej existencie SND naštudoval diela od obdobia baroka až po súčasnú tvorbu, zúčastnil sa s operným súborom na mnohých umeleckých turné nielen v Európe a svojou umeleckou kvalitou oslovil desiatky našich i zahraničných dirigentov a režisérov, ktorí ocenili jeho umeleckú úroveň i flexibilitu.

Medzi najvýznamnejších zbormajstrov, ktorí formovali teleso v posledných desaťročiach, patria predovšetkým Ondrej Lenárd, Ladislav Holásek, Naďa Raková a Koloman Kovács. Hlavným zbormajstrom je v súčasnosti Pavel Procházka, hudobný skladateľ, pedagóg, ktorého umelecké pôsobenie dlhé roky výrazne ovplyvňuje zborovú interpretáciu na Slovensku, ale aj v zahraničí.

V rámci umeleckých aktivít k storočnici SND dáva vedenie operného súboru priestor na samostatnú prezentáciu aj nášmu zboru práve v čase predvianočnom, keď je nám hudba azda ešte vítanejším hosťom. „Pri koncepcii programu som sa vyhýbal uvedeniu ustavične obohrávaných zborových operných evergeenov a upriamil som sa na výber nemenej krásnych zborových skladieb od raného baroka po súčasnosť. Tak vznikla aj idea pracovného názvu koncertu Od Monteverdiho po Suchoňa. Teda od jedného z prvotvorcov svetovej opernej tvorby až po tvorcu slovenskej národnej opery. Chceme ponúknuť pestré, farebné plátno zborovej hudby, ozdobené aj sólistickými vstupmi, a s náročným sprievodom organu, čembala a klavíra,“ hovorí Pavel Procházka. „Tešíme sa na tento bezprostredný kontakt s publikom.“

Na programe koncertu sú diela Claudia Monteverdiho, Antonia Vivaldiho, Georga Friedricha Händla, Gioacchina Rossiniho, Giuseppe Verdiho, Jána Levoslava Bellu, Bohuslava Martinů, Leoša Janáčka, Jána Cikkera, Eugena Suchoňa a ďalších. Program spestria aj skladby a úpravy piesní dirigenta koncertu, hlavného zbormajstra operného zboru SND Pavla Procházku.