La traviata

Giuseppe Verdi

La traviata

opera

Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku.

Dramaturgický úvod pred predstavením o 18:15 hod.  (vstup voľný)

nová budova SND, Sála opery a baletu
30. 3. 2019 19:00 h - 21:35 h

Za významnými operami zvyčajne stoja veľké literárne predlohy. Príbeh Violetty Valery - ako sa nám predstavuje vo Verdiho svetoznámej opere - inšpiroval jej predobraz, ktorým bola parížska kurtizána Marie Duplessisová z románu Dáma s kaméliami od Alexandra Dumasa mladšieho. Verdi s libretistom Piavem vstupujú na tenký ľad: odkiaľ sa oči slušnej spoločnosti s pohoršením odvracajú, práve tam autori zacielia všetku svoju pozornosť. Prenikajú do sveta ženy, ktorá obchoduje s láskou; no potom, keď sa skutočne zaľúbi, prejde dych vyrážajúcou premenou. Miluje absolútne a bezvýhradne: až do smrti, ktorú jej spôsobí krutosť milovaného i postupujúca ťažká nemoc. Tento príbeh obdivuhodnej metanoie podporuje Giuseppe Verdi svojimi mimoriadnymi danosťami psychológa a tvorcu plasticky stvárnených, hodnoverných a na (nielen) umeleckú pravdu povýšených obrazov ľudskej biedy i vznešenosti.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny 35 minút s dvoma prestávkami

Predstavenie už neuvádzame. Derniéra sa uskutočnila 1. júna 2019 v Sále opery a baletu SND.

Titulky: sk
Predstavenie presunuté na 08.03.2019 19:00

Poznámka

Dramaturgický úvod pred predstavením o 18.15 hod. (vstup voľný)

Inscenačný tím

Obsadenie

Violetta Valéry Ľubica Vargicová
Alfredo Germont Ľudovít Ludha
Giorgio Germont Daniel Čapkovič
Gastone Ivan Ožvát
Barón Douphol František Ďuriač
Markíz d'Obigny Juraj Peter
Doktor Grenvil Ján Galla
Sluha Flory Daniel Hlásny