Aida

Giuseppe Verdi

Aida

opera

Opera v štyroch dejstvách v talianskom jazyku

nová budova SND, Sála opery a baletu
14. 3. 2020 19:00 h - 22:00 h

Plán predstavení

Piatok 13. 3. 2020
19:00 h 22:00 h
V predaji
ABO: Y-VIP
Sobota 14. 3. 2020
19:00 h 22:00 h
V predaji
Pondelok 16. 3. 2020
11:00 h 14:00 h
V predaji
Pondelok 16. 3. 2020
19:00 h 22:00 h
V predaji
Utorok 12. 5. 2020
19:00 h 22:00 h
V predaji
Utorok 30. 6. 2020
19:00 h 22:00 h
V predaji
Nevšedná opera starnúceho majstra Verdiho patrí medzi najpopulárnejšie diela svetovej opernej literatúry. Vznikla na objednávku, ktorá prišla až z exotickej Káhiry a mala byť uvedená ako súčasť slávnostného ceremoniálu pri otváraní Suezského prieplavu. I keď sa to úplne podľa plánov neuskutočnilo a dielo odznelo o niečo neskôr, slávnostný charakter ostal nezmenený. V hudbe Aidy sa stretáva okázalý lesk štátnych a vojenských ceremónií s vypätými okamihmi citových konfliktov ústredných protagonistov a vonkajšková nádhera masových scén so zbormi a baletnými číslami s intímne ladenými pasážami lyrických osobných vyznaní. Aida je nielen pútavým romantickým príbehom so strhujúcou hudbou, ale aj výpravnou monumentálnou freskou, ktorá priťahuje nemenej oči ako uši.
 
 

Poznámka

Dramaturgický úvod pred predstavením (vstup voľný)

Inscenačný tím

Hudobné naštudovanie Jaroslav Kyzlink
Zbormajster Pavel Procházka
Scénograf Marek Hollý
Choreografia Jaroslav Moravčík
Dramaturgia Martin Bendik