O materinskom jazyku

O materinskom jazyku

činohra
nová budova SND, Modrý salón
21. 2. 2020 19:30 h - 21:00 h

Diskusný večer pri príležitosti Medzinárodného dňa jazykov, na ktorom predstavia svoju prácu jazykovedkyne Gabriela Múcsková skúmajúca nárečia a dejiny slovenčiny, Alexandra Jarošová, hlavná redaktorka nového výkladového slovníka slovenčiny, Lucia Molnár Satinská venujúca sa sociolingvistike a jazyku menšín a germanista Jozef Tancer, ktorý sa okrem iného venuje skúmaniu strácajúcich sa či stratených jazykov na Slovensku. Hovoriť sa bude o materinskom jazyku, čo si pod týmto pojmom bežne predstavujeme a ako sa na materinský jazyk hľadí vo vede, ako sa materinský jazyk rodí, kedy prosperuje a kedy ho, naopak, strácame, a čo to pre nás ako mysliace a citové bytosti znamená. Rozhovory bude sprevádzať umelecký prednes Štefana Bučka a hudba akordeonistu Borisa Lenka. Moderuje Inge Hrubaničová.

Hostia:
filologičky Gabriela Múcsková, riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, Alexandra Jarošová (JÚĽŠ SAV), Lucia Molnár Satinská (JÚĽŠ a Univerzita Komenského) a filológ Jozef Tancer (Univerzita Komenského)
 
Umeleckí hostia:
Štefan Bučko (prednes umeleckých textov a ukážok)
Boris Lenko (hudobný sprievod, akordeón)
Dramaturgia: Inge Hrubaničová
 
Cena vstupeniek: 3 €