Stanovisko vedenia SND k výzve Činohry SND

V súvislosti s dnešnou výzvou (13. 11. 2019) časti členov Činohry Slovenského národného divadla (SND), adresovanou MK SR, sa SND nestotožňuje so spôsobom, akým boli uvedené požiadavky predložené. Téma výzvy by sa mala riešiť po odbornej diskusii, ktorá môže byť začiatkom legislatívneho procesu prípadnej zmeny zákona. Otázka menovania generálneho riaditeľa sa netýka len SND, ale všetkých inštitúcií v riadiacej pôsobnosti MK SR, preto eventuálna legislatívna zmena musí byť výsledkom širšej profesionálnej dohody.

Vedenie SND a zástupcovia zamestnancov sú za zmysluplný dialóg a odmietajú vnášanie politizácie do činnosti divadla.