Adresy a kontakty

Budovy

nová budova SND

Pribinova 17, 819 01 Bratislava

historická budova SND

Gorkého 2, 819 01 Bratislava

Slovenské národné divadlo

Generálny riaditeľ SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

riaditeľka útvaru ľudských zdrojov SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vstupenky a abonentky

REZERVAČNÁ LINKA

v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 h

Hromadné objednávky – činohra

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Manažér predaja vstupeniek

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Hromadné objednávky – opera a balet

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Obchodný zástupca – zahraničie hromadné objednávky, hotely, cestovné kancelárie

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Obchodný zástupca – školy, združenia, spolky, firmy

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Obchodný zástupca – zahraničie jednotlivci, firmy, obchodné združenia, veľvyslanectvá

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Činohra

Poverená vedením Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Asistentka riaditeľa Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúca umeleckej prevádzky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúca umeleckej prevádzky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci technickej prevádzky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava
Telefón: +421 204 72 530

Projektový manažér Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Opera

Riaditeľ Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Tajomník a zástupca riaditeľa Opery

Referentka umeleckej prevádzky Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Referent umeleckej prevádzky Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Projektový manažér Opery SND

Balet

Riaditeľ Baletu SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Asistentka riaditeľa Baletu SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Projektový manažér Baletu SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Referentka umeleckej prevádzky Baletu SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Mediálne oddelenie

Tlačová tajomníčka

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

PR manažér

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Centrum marketingu

Riaditeľka Centra marketingu

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Manažér prenájmu priestorov

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Technicko-prevádzkový úsek

Riaditeľ technicko-prevádzkového úseku SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Ekonóm-asistent technicko-prevádzkového úseku SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci oddelenia informatiky a služieb

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci oddelenia správy technických zariadení budov

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúca oddelenia archívu a registratúrneho strediska

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Archív národného divadla

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Umelecko-dekoračné dielne

Riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní SND

Adresa: Mliekarenská 6, Bratislava 821 09

Asistentka riaditeľa

Adresa: Mliekarenská 6, Bratislava 821 09

Vedúci scénickej výroby

Adresa: Mliekarenská 6, Bratislava 821 09

Vedúca kostýmovej výroby

Adresa: Mliekarenská 6, Bratislava 821 09