Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1140933 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK 33765766 Drog.tovar 1 536,10 € 1 536,10 € Z-174/TPÚ/2014;O/2014-732 6.5.2014
1140934 PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier Wolkrova 5, 85101 Bratislava, SK 33768897 Papierové hyg.výrobky 103,03 € 103,03 € O/2014-733 6.5.2014
1140937 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účinkov.chlapč.zboru 840,00 € 840,00 € Z-1174/O/2013;Z-141/0/200 6.5.2014
1140938 ELET,s.r.o. Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK 31394981 Aktualizácia WEB stránky 355,20 € 355,20 € Z-162/UMO/2012;O/2014-554 6.5.2014
1140936 VALL s.r.o. Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava, SK 35768924 Lano 295,15 € 295,15 € P-05052014 6.5.2014
1140980 VALL s.r.o. Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava, SK 35768924 Lano 215,28 € 215,28 € P-06052014 6.5.2014
1140910 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 841,00 € 841,00 € Z-798/GR/2011 5.5.2014
1140921 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 Umel.účink., Traviata 11.3. 2 040,00 € 2 040,00 € Z-1113/O/2013 5.5.2014
1140891 RINGIER AXEL SPRINGER SLOVAKIA a.s. Prievozská 14, 82105 Bratislava, SK 678155 Inzerát 351,00 € 421,20 € Z-114/CM/2014;O/2014-496/ 5.5.2014
1140894 Gastro Time Group s.r.o. Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava, SK 44259514 Catering, prem. La Clemenza ...21.3. 499,39 € 499,39 € Z-100/CM/2014 5.5.2014
1140911 SAKON servis Hálova 2, 85101 Bratislava, SK 40770613 Opr.kávovaru 30,00 € 30,00 € O/2014-747 5.5.2014
1140922 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 Umel.účink., Netopier 27.3. 2 040,00 € 2 040,00 € Z-1113/O/2013 5.5.2014
1140896 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK 33765766 Nealko, káva, čaj, sekr.CM 182,52 € 182,52 € O/2014-724/81 5.5.2014
1140912 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody, stočné 537,19 € 537,19 € Z-250/GR/2008 5.5.2014
1140923 Divadlo Malá scéna STU Dostojevského rad 7, 81109 Bratislava, SK 42177405 Um.účink.Predaná nevesta 19.3. 1 300,00 € 1 300,00 € Z-136/O/2009 5.5.2014
1140897 JCDecaux Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 35695412 Prenájom rekl.plôch 1 026,38 € 1 231,66 € O/2014/-630 5.5.2014
1140913 TRITON spol.s r.o. Topoľčianska 25, 82107 Bratislava, SK 31323642 Opr.park.systému 49,20 € 49,20 € O/2014-622 5.5.2014
1140924 TREND Representative,s.r.o. Tomášikova 23, 82101 Bratislava, SK 43824706 Seminár, Trend Online Academy 112,50 € 112,50 € O/2014-632/81 5.5.2014
1140899 IMI Trade s.r.o. Jánošíkova 21, 01001 Žilina, SK 31565531 Šnúrky, Eurokontext 1 676,40 € 1 676,40 € O/2014-581/81 5.5.2014
1140914 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82711 , SK 35966289 Opr.výťahu 1 094,76 € 1 094,76 € Z-1049/TPÚ/13;O/2014-407 5.5.2014
1140925 TREND Representative,s.r.o. Tomášikova 23, 82101 Bratislava, SK 43824706 Seminár, Trend Online Academy 112,50 € 112,50 € 0/2014-632/81 5.5.2014
1140900 Ondrej Jób-Urtd Vyšné Fabriky 15/21, 03301 Liptovský Hrádok, SK Font a lic.písma, Eurokontext 180,00 € 180,00 € O/2014-709/81 5.5.2014
1140915 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82711 , SK 35966289 Opr.výťahu 1 094,76 € 1 094,76 € Z-1049/TPÚ/13;O/2014-406 5.5.2014
1140926 U.K.S.R. s.r.o. Jasovská 5, 85107 Bratislava, SK 46061916 Odvoz a likvid.odp.z výroby 588,22 € 588,22 € O-100/01/41/2014 5.5.2014
1140901 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 Plagáty, Abonentky 434,67 € 521,60 € Z-634/TPÚ/12;O/2014-675/8 5.5.2014

Pages