Súťaže

Štatúty k súťaži “Valentínska 100rka v divadle”
 
Sledujte v utorok story na našich instagramových profiloch a zapojte sa do súťaže o 2 vstupenky na predstavenia jednotlivých súborov a dva odznaky SND.
Stačí ak správne odpoviete na súťažnú otázku v poslednom story. Výhercu vyžrebujeme v stredu na našich insta profiloch.
Štatúty k jednotlivým súťažiam za každý súbor, nájdete v prílohách nižšie.