Home

How the Woodbreaker Became the King
Drama
Drama
The new SND building - Drama hall
In sales
27.05. at 10.00h
Army Exercises
Drama
Drama
Dernière,
The new SND building - The Blue Salon
In sales
27.05. at 18.30h
Opera
Opera
Repeat performance / Matinee,
The historical SND building
In sales
27.05. at 10.30h
Nabucco
Opera
Opera
The historical SND building
In sales
31.05. at 19.00h
The Snow White and the Seven Racers
Ballet
Ballet
The historical SND building
In sales
today at 18.00h
Fragile & Balet SND
Ballet
Ballet
The historical SND building
In sales
30.05. at 19.00h
Other
Other
The new SND building - Drama hall
In sales
18.06. at 19.00h

News

Festival európskeho divadla Eurokontext.sk je jedinečnou príležitosťou vnímať tanec z rôznych rovín a pohľadov.

Vedenie Slovenského národného divadla prijalo s hlbokým zármutkom správu o úmrtí bývalej poprednej sólistky Opery SND, sopranistky pani Anny Kajabovej-Peňaškovej.

„Dramaturgický plán novej divadelnej sezóny sme koncipovali tak, aby si v ňom našiel niečo zaujímavé každý z divákov.

Vedenie Slovenského národného divadla si dovoľuje informovať návštevníkov o aktuálnej situácii vo veci inscenácie Sadko a jej predstavení na javisku Opery SND.

Partners

General partner of SND

Partners

Main partner Ballet

Partners of the Opening Nights

Official mineral water for SND

Media partner of children's performances