Aktuelles / Presseberichte

Zrušené predstavenie: DNES 09.03.2020 Nevďačná cudzinka
Publikované dňa: 09.03.2020
Vážení návštevníci,
 
dovoľujeme si vás informovať, že rušíme predstavenie Nevďačná cudzinka dňa 09.03.2020 o 10:00 hod. v Modrom salóne SND BEZ NÁHRADY.
 
Podmienky vrátenia vstupného:
O vrátenie vstupného je možné požiadať osobne v pokladniciach SND IHNEĎ od oznámenia zmeny, najneskôr však do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia. O vrátenie vstupného po 15 pracovných dňoch je možné požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese jana.krajcirova@snd.sk. Zároveň je potrebné uviesť Vaše číslo účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a priložiť sken vstupenky na refundáciu.
 
Ďakujeme za vašu priazeň a pochopenie.
 
Vaše SND
OZNAM O PREVENTÍVNYCH OPATRENIACH PROTI KORONAVÍRUSU
Publikované dňa: 06.03.2020
COVID-19 je nákazlivý druh vírusu, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie. Tento nový vírus môže spôsobiť symptómy ako kašeľ, horúčka, bolesti kĺbov, svalov, únavu a sťažené dýchanie.

 
Všeobecné preventívne opatrenia na redukciu rizika ochorenia:
- umývajte si ruky často mydlom a vodou, najmenej počas 20 sekúnd; ak nie je k dispozícii mydlo a voda, použite dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
- vyhýbajte sa dotyku očí, nosa i úst neumytými rukami,
- zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju okamžite zahoďte do koša,
- vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
- ak ste chorý a vykazujete klinické príznaky, telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby; vyhnite sa kontaktu s ostatnými ľuďmi,
Zmena predstavenia: 11.03.2020 Divadelný román
Publikované dňa: 05.03.2020
Vážení návštevníci,
 
dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu zdravotnej indispozície účinkujúceho rušíme dňa 11.03.2020 predstavenie Divadelný román v sále Činohry SND. Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch dňa 11.03.2020 o 19:00 hod. v sále Činohry SND.
 
Zrušené predstavenie: DNES 29. 2. 2020 Polnočná omša
Publikované dňa: 29.02.2020

Vážení návštevníci,

dovoľujeme si vás informovať, že kvôli zdravotnej indispozícii účinkujúcej rušíme predstavenie Polnočná omša dňa 29.02.2020 o 19:00 hod. v Štúdiu SND BEZ NÁHRADY.

Podmienky vrátenia vstupného:

O vrátenie vstupného je možné požiadať osobne v pokladniciach SND IHNEĎ od oznámenia zmeny, najneskôr však do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia.O vrátenie vstupného po 15 pracovných dňoch je možné požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese jana.krajcirova@snd.sk. Zároveň je potrebné uviesť Vaše číslo účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a priložiť sken vstupenky na refundáciu.

Ďakujeme za vašu priazeň a pochopenie.

Vaše SND

Zrušené predstavenie: DNES 28.02.2020 Rodáci
Publikované dňa: 28.02.2020
Vážení návštevníci,
 
dovoľujeme si vás informovať, že kvôli zdravotnej indispozícii účinkujúcej rušíme predstavenie Rodáci dňa 28.02.2020 o 19:00 hod. v Sále činohry SND BEZ NÁHRADY.
 
Podmienky vrátenia vstupného:
O vrátenie vstupného je možné požiadať osobne v pokladniciach SND IHNEĎ od oznámenia zmeny, najneskôr však do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia.
O vrátenie vstupného po 15 pracovných dňoch je možné požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese jana.krajcirova@snd.sk. Zároveň je potrebné uviesť Vaše číslo účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a priložiť sken vstupenky na refundáciu.
 
Ďakujeme za vašu priazeň a pochopenie.
 
Vaše SND

Seiten