Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1132599 GOLIFT Staré záhrady, 82107 Bratislava, SK 11925582 Revízia výťahov 158,20 € 158,20 € O-14/01/41/2013 10.12.2013
1132603 Ing.ŠTEFAN KOVÁČIK Jasovská 13, 82107 Bratislava, SK 31762247 Seminár, DPH 84,00 € 84,00 € O-044//12/71/2013 10.12.2013
1132598 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice, SK 36606286 Catana, let.2.-14.2.14 134,71 € 134,71 € Z-484/TPÚ/12;O-10/12/10/1 10.12.2013
1132594 W Press,a.s. Partizánska 2, 81103 Bratislava, SK 35907266 Inzerát 525,00 € 630,00 € O-145/11/81/2013 10.12.2013
1132588 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu HB 1 197,62 € 1 197,62 € Z-798/GR/2011 10.12.2013
1132590 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody UDD 755,94 € 755,94 € Z-250/GR/2008 10.12.2013
1132595 Čarovné ostrohy,o.z. S.Chalupku 995/11, 90031 Stupava, SK 42130221 Um.účink., Svätopluk 1 327,76 € 1 327,76 € Z-82/O/2009 10.12.2013
1132591 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 141,19 € 141,19 € Z-250/GR/2008 10.12.2013
1132596 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účinkov.chlapč.zboru 1 400,00 € 1 400,00 € Z-954/B/2013 10.12.2013
1132592 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov.11/13 57,56 € 57,56 € Z-250/GR/2008 10.12.2013
1132587 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Telef.popl./mobil/ 4 315,05 € 4 315,05 € Z-MK-87/07/M 10.12.2013
1132593 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK 35763469 Telef.popl.11/13 45,74 € 45,74 € 19.12.2013 10.12.2013
1132605 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice, SK 36606286 Kačiaková, Rím let.1.1.14 237,81 € 237,81 € O-012//12/20/2013 10.12.2013
1132597 Peter Kula Mlynarovičova 9, 82107 Bratislava, SK 34884734 Opr.flauty 465,00 € 465,00 € O-029/08/10/2013 10.12.2013
1132589 ŠTOR CAD Computers s.r.o. Čajakova 19, 81105 Bratislava, SK 35805781 Softvér 1 070,40 € 1 070,40 € O-014/12/51/2013 10.12.2013
1132600 BORGIS,spol.s r.o. Miletičova 3/a, 82107 Bratislava, SK 35824221 Mesh s potlačou 2 777,16 € 2 777,16 € O-031/12/41/2013 10.12.2013
1132607 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice, SK 36606286 Moricone, let.5.-7.1.14 303,85 € 303,85 € O-023/12/20/2013 10.12.2013
1132601 RENOST s.r.o. Sv.Anny 126/30, 03401 Ružomberok, SK 36380784 Kolesá 478,27 € 478,27 € O-042/12/41/2013 10.12.2013
1132606 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice, SK 36606286 Paolacci, let.5.-7.1.14 667,57 € 667,57 € O-025/12/20/2013 10.12.2013
1132579 TOREKO-Tomáš Ščepko M.R. Štefánika 582, 91622 Podolie, SK 32784571 Koža, hovädzia, kozia, ... 1 063,03 € 1 063,03 € O-036/12/41/2013 9.12.2013
1132574 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82105 Bratislava, SK 35966289 Služby 11/13 24 250,02 € 24 250,02 € Z-1049/TPÚ/2013 9.12.2013
1132577 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 Časopisy r.2014 253,36 € 253,36 € O-047/12/51/2013 9.12.2013
1132571 blo.ball productions s.r.o. Trstice 1019, 92542 Trstice, SK 46795545 Um.účink.G.Tóth 12/13 270,00 € 270,00 € Z-556/Č/2012 9.12.2013
1132578 INTERCHAIR s.r.o. Trnavská 112, 82101 Bratislava, SK 31402623 Kanc.stoličky 983,06 € 983,06 € O-081/11/51/2013 9.12.2013
1132575 Západosl.energetika Čulenova 6, 82107 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.NB 7 175,24 € 7 175,24 € Z-714/TPU/2012 9.12.2013

Pages