Preskočiť menu
Textové zobrazenie | Newsletter - Spravodaj | | | | | Mapa stránok | English | Deutsch
Vyhľadávanie
Slovenské národné divadlo
Obrázková prezentácia

Konkurzy

Opera Slovenského národného divadla v rámci projektu Operné štúdio SND vypisuje konkurz do pripravovanej inscenácie opery

Wolfgang Amadeus Mozart
Únos zo serailu
(Die Entführung aus dem Serail)

premiéra: 16. a 17. jún 2017

pre sólistické postavy v hlasových odboroch:
koloratúrny soprán
lyrický soprán
tenor
bas

Konkurzné podmienky:
- vek uchádzača do 35 rokov
- dve árie (minimálne jedna z barokového alebo klasicistického repertoáru)
- ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie v odbore operný/koncertný spev alebo študent vysokej hudobnej školy, resp. študent 5. alebo 6. ročníka strednej hudobnej školy (konzervatória)

Termín konania konkurzu: 15. – 17. jún 2016
rozpis konkurzu pre jednotlivcov bude následne upresnený

Prihlášky s krátkym životopisom (CV + fotografia) a kontaktnými údajmi posielajte najneskôr do 13. júna 2016 na adresu:

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
Umelecká prevádzka Opery SND
Pribinova 17
819 01 Bratislava 111

resp.
E-mail: igor.pasek@snd.sk

 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO, PRIBINOVA 17, 815 86 BRATISLAVA.

K O N K U R Z

Generálny riaditeľ SND v Bratislave týmto vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:

hráč na kontrabas – tutti

Konkurz sa uskutoční dňa

22.06.2016 o 10.00 hod.
v skúšobni orchestra Opery v NB SND na Pribinovej 17, 819 01 Bratislava.

Písomné prihlášky s krátkym životopisom a fotokópiou najvyššie ukončeného hudobného vzdelania posielajte na adresu:

JOZEF KUNDLÁK
vedúci kancelárie orchestra
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
PRIBINOVA 17
819 01 BRATISLAVA

alebo e-mailom na adresu: jozef.kundlak@snd.sk

Konkurzné podmienky:
Absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného odboru.
1. Koncert 1. a 2. časť + kadencia v 1. časti:
C. D.von Dittersdorf D Dur, J.B. Vaňhal D Dur, (jeden z uvedených koncertov),

2. Hra z partov:
G. Verdi Otelo 4.dejstvo písmeno U - Y
Traviata str.31 Coro di matadori 12 taktov;
Traviata str.14_ 4 riadky
Rigoletto: str. 12 Vivace
R. Strauss: Salome: č. 216-218, č. 96-98
B. Smetana Predaná nevesta (predohra);
S. Prokofiev Rómeo a Júlia; č.15, č. 44 314-316, č. 47 zač. po 331
Wagner: Lohengrin: str. 6 40-41, str.7 46-kon., str.22 5-6

Party sú k dispozícii na stiahnutie z internetovej stránky SND www.snd.sk

3. Hra z listu.

 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO, PRIBINOVA 17, 815 86 BRATISLAVA.

K O N K U R Z


Generálny riaditeľ SND v Bratislave týmto vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:

Hráč na 2. trombón

Konkurz sa uskutoční dňa

22.06.2016 o 10. hod.
v skúšobni orchestra Opery v NB SND na Pribinovej 17, 819 01 Bratislava.

Písomné prihlášky s krátkym životopisom a fotokópiou najvyššie ukončeného hudobného vzdelania posielajte na adresu:

KANCELÁRIA ORCHESTRA
JOZEF KUNDLÁK
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
PRIBINOVA 17
819 01 BRATISLAVA

e-mailom na adresu: jozef.kundlak@snd.sk

Konkurzné podmienky:
1. Koncert: David Ferdinand: ES-dur koncert
2. Voľná skladba koncertného charakteru,
3. Hra z partov
4. Hra z listu.

 

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO, PRIBINOVA 17, 815 86 BRATISLAVA.

K O N K U R Z

Generálny riaditeľ SND v Bratislave týmto vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:

Hráč na bicie nástroje s povinnosťou melodických bicích nástrojov.

Konkurz sa uskutoční dňa 22.06.2016 o 10.00 hod.
v skúšobni orchestra Opery v NB SND na Pribinovej 17, 819 01 Bratislava.

Písomné prihlášky s krátkym životopisom a fotokópiou najvyššie ukončeného hudobného vzdelania posielajte na adresu:

KANCELÁRIA ORCHESTRA
JOZEF KUNDLÁK
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
PRIBINOVA 17
819 01 BRATISLAVA

alebo e-mailom na adresu: jozef.kundlak@snd.sk

Konkurzné podmienky:
1. Koncert: Xilofon: Musser - Etuda in C dur Maly bubon: Ch.Wilcoxon - The Tiger (Modern Rudimental Swing Solos)
2. Lubovolna vibrafonova skladba
3. Hra z partov:

Xilofon: E.Wolf-Ferrari - Šperky madonny
C.Davis -Nižinskij - Boh tanca
P.Breiner - Slovenské tance
Zvonkohra: P.Breiner - Slovenské tance
P.I.Čajkovskij - Spiaca krásavica
Malý bubon: N.R.Korsakov - Šeherezáda
S.Prokofiev - Rómeo a Júlia
G.Verdi - Nabucco


Súbor PDFParty II. pozauna Stiahnuť (PDF, 15,1 MB)
Súbor PDFOtello Stiahnuť (PDF, 617,1 kB)
Súbor PDFPredaná nevesta Stiahnuť (PDF, 443,4 kB)
Súbor PDFPredaná nevesta Stiahnuť (PDF, 603,8 kB)
Súbor PDFRigoletto Stiahnuť (PDF, 645,5 kB)
Súbor PDFLohengrin Stiahnuť (PDF, 1,2 MB)
Súbor PDFLohengrin Stiahnuť (PDF, 1,6 MB)
Súbor PDFLohengrin Stiahnuť (PDF, 1,5 MB)
Súbor PDFRomeo a Júlia Stiahnuť (PDF, 5,0 MB)
Súbor PDFRomeo a Júlia Stiahnuť (PDF, 1,3 MB)
Súbor PDFRomeo a Júlia Stiahnuť (PDF, 1,5 MB)
Súbor PDFSalome Stiahnuť (PDF, 828,5 kB)
Súbor PDFSalome Stiahnuť (PDF, 895,8 kB)
Súbor PDFLa Traviata Stiahnuť (PDF, 322,2 kB)
Súbor PDFLa Traviata Stiahnuť (PDF, 727,4 kB)
Súbor PDFMalý bubón - Romeo a Júlia, Šeherezáda Stiahnuť (PDF, 3,0 MB)
Súbor PDFXilofón - Šperky maddony Stiahnuť (PDF, 2,4 MB)
Súbor PDFZvonkohra - Slovenské tance Stiahnuť (PDF, 748,6 kB)