Zmeny v programe

Vyjadrenie vedenia SND k inscenácii a predstaveniam opery Sadko
Publikované dňa: 24.04.2018

Vedenie Slovenského národného divadla si dovoľuje informovať návštevníkov o aktuálnej situácii vo veci inscenácie Sadko a jej predstavení na javisku Opery SND. Ako už návštevnícka verejnosť zaznamenala, po námietkach zo strany svojich zamestnancov dalo vedenie SND preveriť sporný materiál zeminy použitej v inscenácii a požiadalo zodpovedné inštitúcie o vyjadrenie v smere ďalšieho jeho používania, respektíve ďalšieho režimu predstavení tohto titulu. Z intenzívnej vzájomnej komunikácie napokon vzišlo pozitívne stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k riešeniu navrhnutému Operou SND s podmienkou osobitného preverenia inscenácie na javisku Sály opery a baletu v novej budove SND s kompletnou výpravou vrátane špeciálnou technológiou upravenej zeminy.