Aktuality / Tlačové správy

Zmena hracieho plánu Činohry SND
Publikované dňa: 21.02.2019

Vážení návštevníci,

dovoľujeme si vás informovať o zmene hracieho plánu Činohry SND. Z dôvodu akútnej zdravotnej indispozície člena súboru sme museli pristúpiť k niekoľkým zmenám v našom programe.

Dnes, t.j. 21. 2. 2019 sa v Sále činohry ruší plánované predstavenie Vojna a mier, ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu Skrotenej zlej ženy. V Štúdiu SND uvedieme namiesto pôvodne plánovaného predstavenia Nad našu silu predstavenie inscenácie Ilúzie.

Zmena hracieho plánu Činohry SND dňa 20. 2. 2019
Publikované dňa: 20.02.2019

Vážení návštevníci,

dovoľujeme si vás informovať o zmene hracieho plánu Činohry SND. Z dôvodu akútnej zdravotnej indispozície člena súboru, rušíme dnešné predstavenie inscenácie Antigona. Ako náhradné predstavenie uvedieme titul Popol a vášeň.

Zakúpené vstupenky platia aj na náhradné predstavenie.

V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.

Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze vám budú refundované v plnej výške. O vrátenie vstupného je možné požiadať osobne v pokladniciach SND do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia.

Zmena hracieho plánu Činohry SND 12. 2. a 13. 2.
Publikované dňa: 12.02.2019

Vážení návštevníci,

dovoľujeme si vás informovať o zmene hracieho plánu Činohry SND. Z dôvodu akútnej zdravotnej indispozície účinkujúceho rušíme dnes, t.j. 12. februára 2019 predstavenie Antigona. Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu Pred západom slnka, ktorú presúvame zo Štúdia do Sály činohry. Zakúpené vstupenky platia aj na náhradné predstavenie.Dňa 13. februára 2019 uvedieme v Štúdiu namiesto pôvodne plánovaného predstavenia Túžba po nepriateľovi predstavenie inscenácie Popol a vášeň.

Zmena hracieho plánu Činohry SND február 2019
Publikované dňa: 07.02.2019

Vážení návštevníci,

dovoľujeme si vás informovať o zmene hracieho plánu Činohry SND. Z dôvodu akútnej zdravotnej indispozície viacerých členov súboru rušíme dnes t.j 7. februára 2019 predstavenie Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch bez náhrady. Dňa 8. februára 2019 uvedieme namiesto pôvodne plánovaného predstavenia Hedda Gablerová predstavenie inscenácie Štvorec. Predstavenie Nepolepšený svätec v Modrom salóne rušíme bez náhrady.

Vladimír Antala sa stal generálnym riaditeľom SND
Publikované dňa: 25.01.2019

Ing. Vladimír Antala sa narodil v Bratislave 13. októbra 1955. Po štúdiu na gymnáziu ukončil Vysokú školu ekonomickú – fakultu ekonomiky a riadenia. V roku 2004 absolvoval kurz Petrek Personal Development (Training Programme Manager Skilis), v roku 2005 Manažérske vzdelávanie v Národnej banke Slovenska. V rokoch 1980 - 1989 pracoval ing. Antala na Finančnej správe Bratislava (vedúci revíznej skupiny), v rokoch 1989 - 1992 na Daňovom riaditeľstve Bratislava (vedúci organizačno-správneho oddelenia). V nasledujúcom roku bol riaditeľom Gastrocentra a.s. Bratislava. V rokoch 1993 - 2012 pôsobil na poste vedúceho oddelenia majetku a investícií v Národnej banke Slovenska. V roku 2013 nastúpil do SND ako ekonomický riaditeľ. Od roku 2015 zastával pozíciu riaditeľa ekonomického a technického úseku SND. 2. augusta 2018 bol Vladimír Antala dočasne poverený vedením SND s plnými kompetenciami aj plnou zodpovednosťou ako generálny riaditeľ SND.

Stránky