Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1160061 Igor Iliť -RádioPrint Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie, viazanie 343,40 € 343,40 € O/2016-091 4.2.2019
5180011 Google Ireland Limited Gordon House,Barrow Street, Dublin 4, IE 06388047 Reklamné služby 517.82 517.82 O/2018-518 19.4.2018
1180791 Skiller s.r.o. Roľnícka 9312/169, 83107 , SK 47755261 Router 145 145 P-17042018 17.4.2018
1180762 Tibor Naď TINAX Fučíkova 5, 93701 Želiezovce, SK 33313814 Krajka 48 48 P-12042018 16.4.2018
1180738 MIOMED s.r.o. Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK 44729081 Pracovná zdrav.služba 108.6 108.6 Z-1013/GR/2016 12.4.2018
1180733 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné HB 198.38 198.38 Z-250/GR/2008 12.4.2018
1180734 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 134.93 134.93 Z-250/GR/2008 12.4.2018
1180735 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody UDD 721.06 721.06 Z-250/GR/2008 12.4.2018
1180732 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov 3/18 56.4 56.4 Z-1254/TPÚ/2013 12.4.2018
1180723 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 Dč.6/Z-384/TPÚ/2011 11.4.2018
1180716 Itsk.s.r.o. Hlboká 39, 94901 Nitra, SK 36542075 EPS200 271.45 271.45 P-09042018 11.4.2018
1180718 Itsk.s.r.o. Hlboká 39, 94901 Nitra, SK 36542075 EPS200 101.8 101.8 P-06042018 11.4.2018
1180713 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Rendoš,ubyt.21.-22.3. 68 68 O/2018--255 11.4.2018
1180726 HOPE spol. sr.o. Hámor 15, 97401 Banská Bystrica, SK 36000248 Organické chemikálie 137.82 137.82 O/2018-349 11.4.2018
1180699 Mgr.Zuzana Konečná Nitranska 1890/16, 95301 Zlaté Moravce, SK 47359048 Jazykové korektúry 1048.9 1048.9 O/2018-453;Z-92/CM/2018 10.4.2018
1180691 JB Laboratories s.r.o. Lietavská 9, 85106 Bratislava, SK 46682791 LED pásy 3186.6 3186.6 O/2018-361 10.4.2018
1180689 Anna Maríková Plavecké Podhradie 263, 90636 Plavecké Podhradie, SK 40641333 Obedy 3/18 153.78 184.54 O/2018-314;Z-1/1003;D-5/2 10.4.2018
1180695 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,vodné stočné NB 2010.01 2010.01 Z-390/EaTP=U/2015 10.4.2018
1180707 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Kim,ubyt.3.-5.4. 145.12 145.12 Z-171/GR/2017;O/2018-276 10.4.2018
1180696 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody stočné NB 1339.63 1339.63 Z-390/EaTPÚ/2015 10.4.2018
1180690 BORGIS,spol.s r.o. Bojnická 3, 83104 Bratislava, SK 35824221 Obraz 216 216 O/2018-459 10.4.2018
1180678 ELET,s.r.o. Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK 31394981 Aktualizácia WEB stránky 150 150 O/2018-468 9.4.2018
1180686 Servis Verbis,s.r.o. Kominárska 6, 83104 Bratislava, SK 50158996 Um.účink.,Branné ... 50 50 Z-716/Č/2016 9.4.2018
1180673 Creative Corporation s.r.o. Mlynské nivy 4963/56, 82105 Bratislava, SK 45422729 Um.účink.Tichý bič 240 240 Z-1320/Č/2015 9.4.2018
1180680 NEWTON Media,spol.s.r.o. Palisády 56, 81106 Bratislava, SK 44253320 Monitoring médií 100 100 Z-1296/CM/2017 9.4.2018

Stránky