Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1160061 Igor Iliť -RádioPrint Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie, viazanie 343,40 € 343,40 € O/2016-091 4.2.2019
1181830 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava, SK 35900831 Seminár,Verejné obstarávanie z ... 168 168 O/2018-846 11.10.2018
1181838 EDOS-PEM s.r.o Tematínska 4, 85105 Bratislava, SK 36287229 Seminár,Novinky v Zákone o ... 144 144 O/2018-1072 11.10.2018
1181806 DOMINI s.r.o. Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK 50595636 Um.účink. 600 600 Z-224/Č/2017;Z-603/Č/2017 8.10.2018
1181793 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,vodné,stočné NB 2383.48 2383.48 Z-390/EaTPÚ/2015 8.10.2018
1181794 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vodné ,stočné NB 1056.55 1056.55 Z-660/EaTPÚ/2018 8.10.2018
1181800 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 76.66 76.66 HZ-164848 8.10.2018
1181803 WBI,s.r.o. Pluhová 50/A, 83103 Bratislava, SK 35685018 Služby k softvéru 81.4 81.4 Z-819/CM/2016 8.10.2018
1181792 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,HB park.9/18 55.3 55.3 Z-1254/TPÚ/2013 5.10.2018
1181790 pro JGS s.r.o. Tulipánova 1, 90301 Senec, SK 34106529 Opr.scén.svetiel 352.8 352.8 O/2018-840 5.10.2018
1181791 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 130.5 130.5 Z-661/EaTPÚ/2018 5.10.2018
318113 Tüchler Bühnen & Textiltechnik Gmb H Rennbahweg 78, 1220 Wien, AT Tanečný povrch 1187.5 1187.5 O/2018-1042 4.10.2018
1181781 ALIMA, s.r.o. Mesačná 7, 82102 Bratislava, SK 35699159 Kreslá 1500 1500 O/2018-1060 4.10.2018
1181772 Margaréta SK s.r.o. Partizánska 6, 90021 Svätý Jur, SK 47360429 Kvetinová výzdoba 12 12 O/2018-783 4.10.2018
1181777 TECHNOTEX s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota, SK 36622877 Krajčírske nožnice,pravítko,meter 115.38 115.38 O/2018-1003 4.10.2018
1181770 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 16.38 18.84 O/2018-11 4.10.2018
1181771 LUK.dance,s.r.o. Račianska 87, 83102 Bratislava, SK 45936005 Um.účinkov.9/18 2880 2880 Z-538/Č/2015 4.10.2018
1181759 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 1976.3 1976.3 O/2018-1021;Z-613/EaTPÚ/2 3.10.2018
1181769 Tritonsystems,spol.s r.o. Topoľčianska 25, 85105 Bratislava, SK 48060658 Online techn.podpora 180 180 Z-491/EaTPÚ/2017 3.10.2018
1181760 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 216.02 216.02 O/2018-1046;Z-613/EaTPÚ/2 3.10.2018
318111 AKU-SHOP.CZ s.r.o. Teplická 137, 40505 Děčín IX-Bynov, CZ 27342310 Olovená batéria 50.12 50.12 P-03102018 3.10.2018
1181767 ŠOTO s.r.o. Žilinská 18, 82107 Bratislava, SK 31319297 Výroba štítkov 833.7 833.7 O/2018-884 3.10.2018
1181761 ROMAN BABKA-kameňosochár Bodrocká 21, 82107 Bratislava, SK 11676213 Kamenárske práce 565 565 O/2018-1012 3.10.2018
1181762 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 216 216 Z-1064/EaTPÚ/2018 3.10.2018
1181755 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Antalík,Dolinsky,let.6.-9.10. 426 426 O/2018-1018 2.10.2018

Stránky