Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1160061 Igor Iliť -RádioPrint Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie, viazanie 343,40 € 343,40 € O/2016-091 4.2.2019
5180033 MyFonts Inc 600 Unicom Park Drive, 01801 Woburn MA, US Font písma 14.99 14.99 O/2018-798 17.8.2018
1181554 HILTI Slovakia spol.s r.o. Galvaniho 7, 82107 Bratislava, SK 31344445 Lepidlo,zmiešavač 49.3 49.3 P-15082018 15.8.2018
1181544 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 Pošt.úverované 160.5 160.5 Ú-397/2008 14.8.2018
1181546 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné HB 604.06 604.06 Z-661/EaTPÚ/2018 14.8.2018
1181542 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné NB 280.85 280.85 Z-660/EaTPÚ/2018 13.8.2018
1181543 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,stočné NB 1858.88 1858.88 Z-390/EaTPÚ/2015 13.8.2018
1181538 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 3, 83104 Bratislava, SK 35823542 Spotr.tepla NB 347.89 347.89 Z-1220/EaTPÚ/2017 10.8.2018
1181506 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Analýza odpad.vôd 181.81 181.81 O/2018-347;Z-CRZ-40/EaTPÚ 8.8.2018
1181510 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB,parkov.7/18 56.4 56.4 Z-1254/TPÚ/2013 8.8.2018
1181512 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vodyHB 134.93 134.93 Z-66/eaTPÚ/2018 8.8.2018
1181513 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 Dô7/Z-384/TPÚ/2011 8.8.2018
1181516 MIOMED s.r.o. Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK 44729081 Pracovná zdrav.služba 115.8 115.8 Z-1013/GR/2016 8.8.2018
1181521 MIOMED s.r.o. Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK 44729081 Pracovná zdrav.služba 289.8 289.8 Z-1013/GR/2016 8.8.2018
1181499 INTERLUX Lighting spol.s r.o. Tomášikova 30, 82101 Bratislava, SK 35804751 Káble DMX 77.76 77.76 P-31072018 7.8.2018
1181526 INTERLUX Lighting spol.s r.o. Tomášikova 30, 82101 Bratislava, SK 35804751 Káble DMX 153.24 153.24 P-06082018 6.8.2018
5180031 Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 17.96 17.96 O/2018-866 3.8.2018
5180032 Facebook Ireland Limited 4Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2, IE 09692928 Reklamné služby 82.64 82.64 O/2018-866 3.8.2018
1181490 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 216 216 Z-1064/EaTPÚ/2017 2.8.2018
1181511 Bels,s.r.o. Šancová 52, 81105 Bratislava, SK 31340636 Uzáver na zálož.zdroj 6.48 6.48 P-31072018 31.7.2018
1181475 LL,s.r.o. Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš, SK 35735210 Analýza odpad.vôd L.Ján 13.94 16.73 O/2018-77 23.7.2018
1181476 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 Popl.za doménu 31.87 31.87 Z-10042251 23.7.2018
1181474 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,vodné ,sstočné UDD 1150.5 1150.5 Z-535/EaTPÚ/2018 23.7.2018
1181474 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,vodné ,sstočné UDD 1150.5 1150.5 Z-535/EaTPÚ/2018 23.7.2018
1181470 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 147.96 147.96 HZ-164848 19.7.2018

Stránky