Preskočiť menu
Textové zobrazenie | Newsletter - Spravodaj | | | | | Mapa stránok | English | Deutsch
Vyhľadávanie
Slovenské národné divadlo
Obrázková prezentácia

Programové plagáty

Slovenské národné divadlo na svojej webovej stránke sprístupňuje digitálne kópie programových plagátov SND uchovávaných v Archíve SND. Týždňové programové plagáty sa v Archíve SND zachovali od sezóny 1924/25. Zdigitalizované sú zatiaľ po sezónu 1946/47. K digitalizácii a zverejneniu programových plagátov sa Archív SND rozhodol pristúpiť pre veľký záujem odbornej verejnosti. Súbor programových plagátov patrí medzi bádateľsky často využívané a z toho dôvodu aj fyzicky najohrozenejšie archívne dokumenty. V snahe zabrániť ďalšej degradácii a zároveň v snahe umožniť ich štúdium čo najširšiemu okruhu záujemcov sme zvolili formu digitalizácie fotografovaním.

Plagáty uvádzajú spravidla týždenný program divadla v historickej budove SND na Hviezdoslavovom námestí (zväčša aj s obsadením). Ich výpovedná hodnota je veľmi vysoká. Podávajú kompletnú informáciu o každodennom predstavení: dátum predstavenia, autor, názov diela, hlavní protagonisti, režisér, dirigent (niekedy aj scénický a kostýmový výtvarník) a kompletné obsadenie. V prvom desaťročí fungovania divadla sa týždenné programy začínajú rozličnými dňami (nedeľa, štvrtok, piatok...) V tridsiatych rokoch sa postupne ustálil zvyk uverejňovať týždenný program od utorka do nedele, v štyridsiatych rokoch od pondelka do pondelka. Plagáty z jednotlivých sezón sú zviazané spolu pevnou papierovou väzbou (väzba má vždy rozmer ½ plagátu). Väzby sú značne poškodené. Slovenské národné divadlo dávalo plagáty tlačiť v Slovenskej kníhtlačiarni, ktorá bola založená v Bratislave v roku 1919 so sídlom na dnešnej Jesenského ulici . Po roku 1932 pôsobila pod firemným názvom Novina a v rokoch 1938-1945 v rámci tlačového podniku Andrej. Bola to najväčšia a najlepšie vybavená tlačiareň na Slovensku. Posledný plagát vytlačený firmou „Kníhtlačiareň Andreja, úč.spol. Bratislava“ bol pre týždeň od 4.4.1945 (deň oslobodenia Bratislavy). Ďalšie plagáty od 11.4. do 27.5.1945 vyhotovila „Slovenská ľudová kníhtlačiareň v Bratislave“, od 28.5.1945 „Pravda, grafické a vydavateľské podniky Bratislava“.

V sezóne 1946/47 (30.11.1946) začala svoju činnosť Nová scéna Národného divadla (NS ND) v budove Živnodomu na Kollárovom námestí premiérou hry Williama Shakespeara: Skrotenie zlej ženy. Plagáty NS ND boli zviazané osobitne, vytlačila ich tlačiareň „Unia, pod nár.spr., Bratislava“. Digitálne snímky týchto plagátov sme zaradili od sezóny 1946/47 za plagáty Národného divadla. Pre jednoduchšiu orientáciu sú označené skratkou NS ND.

Digitálne fotografie jednotlivých programových plagátov sú zoradené podľa sezón. V rámci sezón chronologicky s popisom dátumového rozpätia.

Návštevníkom webovej stránky umožňujú jednoduché vyhľadávanie a prezeranie. Použitie digitálnych kópií na publikačné, výstavné, komerčné a iné účely je možné len na základe písomnej dohody s Archívom SND.

Sezóna:Počet výsledkov: 37
24. 8. - 31. 8. 1924

24. 8. - 31. 8. 1924

31. 8. - 5. 9. 1924

31. 8. - 5. 9. 1924

6. 9. - 13. 9. 1924

6. 9. - 13. 9. 1924

14. 9. - 22. 9. 1924

14. 9. - 22. 9. 1924

22. 9. - 28. 9. 1924

22. 9. - 28. 9. 1924

22. 9. - 28. 9. 1924

22. 9. - 28. 9. 1924

29. 9. - 5. 10. 1924

29. 9. - 5. 10. 1924

6. 10. - 12. 10. 1924

6. 10. - 12. 10. 1924

13. 10. - 19. 10. 1924

13. 10. - 19. 10. 1924

20. 10. - 26. 10. 1924

20. 10. - 26. 10. 1924

27. 10. - 3. 11. 1924

27. 10. - 3. 11. 1924

4. 11. - 9. 11. 1924

4. 11. - 9. 11. 1924

10. 11. - 16. 11. 1924

10. 11. - 16. 11. 1924

17. 11. - 23. 11. 1924

17. 11. - 23. 11. 1924

24. 11. - 30. 11. 1924

24. 11. - 30. 11. 1924

1. 12. - 7. 12. 1924

1. 12. - 7. 12. 1924

8. 12. - 13. 12. 1924

8. 12. - 13. 12. 1924

14. 12. - 20. 12. 1924

14. 12. - 20. 12. 1924

25. 12. - 29. 12. 1924

25. 12. - 29. 12. 1924

25. 12. - 29. 12. 1924

25. 12. - 29. 12. 1924

30. 12. - 31. 12. 1924

30. 12. - 31. 12. 1924

31. 12. 1924 - 5. 1. 1925

31. 12. 1924 - 5. 1. 1925

6. 1. - 11. 1. 1925

6. 1. - 11. 1. 1925

12. 1. - 18. 1. 1925

12. 1. - 18. 1. 1925

19. 1. - 24. 1. 1925

19. 1. - 24. 1. 1925

25. 1. - 31. 1. 1925

25. 1. - 31. 1. 1925

1. 2. - 3. 2. 1925

1. 2. - 3. 2. 1925

4. 2. - 9. 2. 1925

4. 2. - 9. 2. 1925

10. 2. - 14. 2. 1925

10. 2. - 14. 2. 1925

15. 2. - 19. 2. 1925

15. 2. - 19. 2. 1925

20. 2. - 22. 2. 1925

20. 2. - 22. 2. 1925

23. 2. - 28. 2. 1925

23. 2. - 28. 2. 1925

1. 3. - 5. 3. 1925

1. 3. - 5. 3. 1925

8. 3. - 12. 3. 1925

8. 3. - 12. 3. 1925

13. 3. - 17. 3. 1925

13. 3. - 17. 3. 1925

18. 3. - 22. 3. 1925

18. 3. - 22. 3. 1925

23. 3. - 31. 3. 1925

23. 3. - 31. 3. 1925