Aktuelles / Presseberichte

Hľadá sa editor
Publikované dňa: 13.03.2019

Už šiestu divadelnú sezónu sa vám dostáva do rúk náš Portál – mesačník, v ktorom vás radi informujeme o tom, čo chystajú umelecké súbory, o osobnostiach, ktoré pôsobia v SND, o divadelnom dianí. Na tvorbe participujú dramaturgovia, režiséri, scenáristi, herci – jednoducho tvorcovia, ktorých poznáte z divadelných dosiek, ale aj tí, ktorí sú v zákulisí a bez ktorých by sa žiadne divadelné predstavenie nemohlo odohrať.

V mene generálneho riaditeľa SND sa obraciame na potenciálnych záujemcov z radov novinárov, ktorí by mali záujem príspevky do Portálu v súčinnosti s našimi divadelníkmi nielen koordinovať, ale prinášať aj nové nápady a impulzy.

Vladimír Antala sa stal generálnym riaditeľom SND
Publikované dňa: 25.01.2019

Ing. Vladimír Antala sa narodil v Bratislave 13. októbra 1955. Po štúdiu na gymnáziu ukončil Vysokú školu ekonomickú – fakultu ekonomiky a riadenia. V roku 2004 absolvoval kurz Petrek Personal Development (Training Programme Manager Skilis), v roku 2005 Manažérske vzdelávanie v Národnej banke Slovenska. V rokoch 1980 - 1989 pracoval ing. Antala na Finančnej správe Bratislava (vedúci revíznej skupiny), v rokoch 1989 - 1992 na Daňovom riaditeľstve Bratislava (vedúci organizačno-správneho oddelenia). V nasledujúcom roku bol riaditeľom Gastrocentra a.s. Bratislava. V rokoch 1993 - 2012 pôsobil na poste vedúceho oddelenia majetku a investícií v Národnej banke Slovenska. V roku 2013 nastúpil do SND ako ekonomický riaditeľ. Od roku 2015 zastával pozíciu riaditeľa ekonomického a technického úseku SND. 2. augusta 2018 bol Vladimír Antala dočasne poverený vedením SND s plnými kompetenciami aj plnou zodpovednosťou ako generálny riaditeľ SND.

Zmena hracieho plánu Činohry SND dnes 3. marca 2019
Publikované dňa: 07.01.2019

Vážení návštevníci,

DRAMATURGICKÉ ÚVODY K PREDSTAVENIAM OPERY SND
Publikované dňa: 04.01.2019

Opera SND Vás pozýva na novoročnú novinku – dramaturgický úvod pred každým večerným operným predstavením. Rozprávanie dramaturgov a ich hostí o skladateľoch, dielach, účinkujúcich interpretoch aj o opernom zákulisí si prvý raz môžete vypočuť v sobotu 5. januára 2019 o 18.15 hod. pred predstavením operety Johanna Straussa ml. Netopier v novej budove SND.

Riaditeľ Opery SND Rastislav Štúr považuje takéto neformálne stretnutia za dôležitú možnosť komunikácie s publikom: „Odznejú rôzne zaujímavosti nielen o inscenácii, ale aj o ďalších pripravovaných projektoch alebo hosťoch. Priestor určite dostanú aj otázky a názory našich divákov.”

Neue Impulse mit dem neuen Direktor der Oper des SND Rastislav Štúr
Publikované dňa: 16.10.2018

Steigerung der künstlerischen Qualität, inspirierende Vorhaben und Projekte – das alles werden die Veränderungen mit sich bringen, die die Zuschauer von Opernvorstellungen in der nächsten Zeit erwarten.

Rastislav Štúr wurde am 25. September 2018 zum Operndirektor des SND und unverzüglich begann er mit seinem typischen Enthusiasmus und Energie mit nützlichen Veränderungen des dramaturgischen Plans, die das Interesse für unsere Vorstellungen und insgesamt für das Geschehen in unserer Opernbühne steigern werden. Rastislav Štúr bemüht sich unter maximaler Berücksichtigung des wirtschaftlichen Aspekts von Opernproduktionen, ihre künstlerische Qualität zu verdeutlichen und zu erhöhen, sodass diese attraktiv, künstlerisch wertvoll sind und so viele Zuschauer wie möglich in den Zuschauerraum führen.

Seiten