Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1132389 QEX, a.s. Brnianska č.1, 91105 Trenčín, SK 587257 Hliníkové lišty 246,60 € 246,60 € O-128/10/81/2013 18.11.2013
1132384 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82105 Bratislava, SK 35966289 Opr.výťahov 148,92 € 148,92 € O-173/10/51/2013 18.11.2013
1132388 RINGIER AXEL SPRINGER SLOVAKIA a.s. Prievozská 14, 82107 Bratislava, SK 678155 Inzerát 342,00 € 410,40 € Z-016/13;O-079/10/81/13 18.11.2013
1132383 Street Dance Academy,s.r.o. Vazovova 9/B, 81107 Bratislava 44614446 Um.účink., Julio Romea 5 848,24 € 5 848,24 € Z-834/B/2013 15.11.2013
1132377 DOBROV.HASIČSKÝ ZBOR Žilinská č.1, 81105 Bratislava, SK 30811431 Požiar.asist.služby 14,76 € 14,76 € O-189/10/51/2013 15.11.2013
1132381 JCDecaux Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 356695412 Prenájom rekl.plôch 2 014,59 € 2 417,51 € O-023/11/81/2013 15.11.2013
1132380 ECOPRESS a.s. Seberíniho 1, 82007 Bratislava, SK 31333524 Inzerát 738,00 € 885,60 € O-083/10/81/2013 15.11.2013
1132379 STEAMtech s.r.o. Bajzova 13, 82108 Bratislava, SK 46605606 Počítačové zostavy 4 592,00 € 4 592,00 € O-52/11/51/2013 15.11.2013
1132378 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 Pošt.úverované 837,65 € 837,65 € Ú-397/2008 15.11.2013
1132376 Západosl.energetika Čulenova 6, 82107 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.UDD 916,58 € 916,58 € Z-714/TPÚ/2012 15.11.2013
1132382 ELIZARA,s.r.o. Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK 47335343 Um.účink.Fogašová 1 700,00 € 1 700,00 € Z-781/O/2013 15.11.2013
1132361 ADELA s.r.o. Líščie údolie 138, 84104 Bratislava 35964707 Spolupráca, Trochu inak 288,00 € 288,00 € Z-374/CM/2013 14.11.2013
1132374 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice, SK 36606286 Kim, let.10.-13.11. 287,43 € 287,43 € O-14/11/10/2013 14.11.2013
1132347 GM Electronic Slovakia,spol.s r.o. Mlynské nivy 58, 82105 Bratislava 31352324 Meracie sondy 226,60 € 226,60 € O-020/11/51/2013 14.11.2013
1132370 EXPRES MEDIA k.s. Vrútocká 48, 82104 Bratislava, SK 35792094 Vysielanie reklamy 429,00 € 429,00 € Z-672/CM/2012 14.11.2013
1132362 ADELA s.r.o. Líščie údolie 138, 84104 Bratislava 35964707 Spolupráca, Trochu inak 288,00 € 288,00 € Z-652/CM/2013 14.11.2013
1132365 PETIT PRESS a.s. Námestie SNP 30, 82107 Bratislava, SK 35790253 Bull.Karpatský thriller 272,55 € 327,06 € O-153/10/81/2013 14.11.2013
1132349 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava 35850370 Spotr.zráž.vody UDD 780,92 € 780,92 € Z-250/GR/2008 14.11.2013
1132363 ADELA s.r.o. Líščie údolie 138, 84104 Bratislava 35964707 Spolupráca, Trochu inak 288,00 € 288,00 € Z-653/CM/2013 14.11.2013
1132375 AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. Hlavná 18, 04001 Košice, SK 36606286 Ward, let.22.-24.11. 227,43 € 227,43 € O-43/11/10/2013 14.11.2013
1132350 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava 35850370 Spotr.vody, stočné NB 983,05 € 983,05 € Z-250/GR/2008 14.11.2013
1132371 C.E.N.s.r.o. Gagarinova 12 ,P.O.BOX 3, 82015 Bratislava 215 35780886 Vysielanie reklamy 2 022,00 € 2 022,00 € Z-013/13;O-215/09/81/13 14.11.2013
1132364 akzent media ,s.r.o. Ivánska cesta 2D, 82104 Bratislava, SK 895628 Umiestenie reklamy 108,00 € 108,00 € Z-185/10/81/2013 14.11.2013
1132351 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava 35850370 Spotr.vody, stočné HB 458,62 € 458,62 € Z-250/GR/2008 14.11.2013
413017 Modul 75 s.r.o. Jakubovo námestie č.2555/2, 81109 Bratislava, SK 43866395 Projekt-PD stavby Divadelná kuchyňa 11 016,00 € 11 016,00 € 112/06/30/2013 14.11.2013

Seiten