Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1132837 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 685852 EUR 76,16 € 76,16 € Nájom za oceľ.fľaše 9.1.2014
1132829 ELIZARA,s.r.o. Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK 47335343 EUR 3 400,00 € 3 400,00 € Um.účink.Fogašová 9.1.2014
313117 Rockwell Automation s.r.o. Pekarská 10a /695, 15500 Praha 5, CZ 48590631 EUR 1 169,74 € 1 169,74 € Opr.frekv.meniča 9.1.2014
1132830 ELIZARA,s.r.o. Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK 47335343 EUR 1 200,00 € 1 200,00 € Um.účink.Fogašová 9.1.2014
313118 Rockwell Automation s.r.o. Pekarská 10a /695, 15500 Praha 5, CZ 48590631 EUR 1 520,20 € 1 520,20 € Opr.frekv.meniča 9.1.2014
1132831 GUBRAN ERNEST Rebarborová 19, 82107 Bratislava, SK 11657294 EUR 86,67 € 86,67 € Prenájom kontajnera 9.1.2014
1132842 GUBRAN ERNEST Rebarborová 19, 82107 Bratislava, SK 11657294 EUR 786,91 € 786,91 € Odvoz a likvid.odpadu z výroby 9.1.2014
1140008 GOLIFT Staré záhrady, 82107 Bratislava, SK 11925582 EUR 1 999,00 € 1 999,00 € Opr.výťahu 9.1.2014
1132843 AIR LIQUIDE SLOVAKIA ,s.r.o. Prievozská 4/A, 82109 Bratislava, SK 35788283 EUR 16,08 € 16,08 € Prenájom héliovej fľaše 9.1.2014
1140006 AJFA+AVIS,s.r.o. Klemensova 34, 01001 Žilina, SK 31602436 EUR 49,50 € 49,50 € Čo má vedieť mzdová účt. 8.1.2014
1132823 Oleg Latták -ARCO Švabinského 22, 82107 Bratislava, SK 43476261 EUR 534,00 € 534,00 € Opr.sláčikov 8.1.2014
1132824 Mgr.Zuzana Konečná Nitranska 1890/16, 95301 Zlaté Moravce, SK 47359048 EUR 252,20 € 252,20 € Jazykové korektúry 8.1.2014
1132826 HL.MESTO SR BRATISLAVA Primacialne nám.1, 82107 Bratislava, SK 603481 EUR 3 457,35 € 3 457,35 € Popl.za odvoz odpadu 8.1.2014
1140007 Krin,s.r.o. Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK 46726667 Um.účinkovanie, Benci 1 100,00 € 1 100,00 € Z-1061/O/2013 8.1.2014
1132813 ESP plus,s.r.o. Staré Grunty 40, 84104 Bratislava, SK 45332533 EUR 2 153,16 € 2 153,16 € Odvoz a likv.vyrad.DV 7.1.2014
1132811 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 1 894,48 € 1 894,48 € Z-5611852300 7.1.2014
1132815 SVD group s.r.o. Staré Grunty 36, 82107 Bratislava, SK 35917326 EUR 120,00 € 120,00 € Sťahovanie piána 7.1.2014
1140003 blo.ball productions s.r.o. Trstice 1019, 92542 Trstice, SK 46795545 Um.účin.G.Tóth 1/14 90,00 € 90,00 € Z-556/Č/12;Z-529/Č/13 7.1.2014
1132816 SCHINDLER a.s. Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK 31402828 EUR 176,76 € 176,76 € Opr.výťahu 7.1.2014
1132818 SEBA,Senator Banquets,s.r.o. Saratovská 2/A, 84102 Bratislava, SK 35715782 EUR 1 200,00 € 1 200,00 € Servis.služby k obč.31.12. 7.1.2014
1132819 PETIT PRESS a.s. Námestie SNP 30, 82107 Bratislava, SK 35790253 EUR 327,31 € 327,31 € Inzerát 7.1.2014
1132820 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, 82102 Bratislava, SK 31402445 EUR 120,00 € 120,00 € Dopl.služby,monitoring 7.1.2014
1132821 MUSIC FORUM V.O.S. Na Vŕsku 1, 81101 Bratislava, SK 31339191 EUR 3 022,66 € 3 022,66 € Náj.hud.mat. 7.1.2014
1140001 Anna Maríková Plavecké Podhradie 263, 90636 Plavecké Podhradie, SK 40641333 EUR 932,00 € 1 118,40 € Stravné lístky obedové 7.1.2014
1140002 eForge,s.r.o. Pekná cesta 11, 83152 Bratislava, SK 45882894 EUR 1 796,00 € 1 796,00 € Stoličky 7.1.2014

Stránky