Monika Horváthová

Monika Horváthová

Predstavenia

Zbor dvoranov/ lokajov/ tajnýc/ kurtizán Eugenov + postavy Mizzi Casparová a Heinrich Heine
Ida Ferenczy, najobľúbenejšia dvorná jej Veličenstva
Diana Azízová, jeho dcéra
Fanny Angerer, jej kaderníčka
Ida Ferenczy, najobľúbenejšia dvorná jej Veličenstva
Slečna Pultenyová, servírka milenka oána Bixbyho
Magdaléna, Henrieta Falcká, Jana (Komenského tretia žena)
Zbor dvoranov/ lokajov/ tajnýc/ kurtizán Eugenov + postavy Mizzi Casparová a Heinrich Heine